Do you want to learn how to surf in less than 10 years?

Obchody 135-lecia Banku Handlowego w Warszawie

Bank Handlowy w Warszawie SA, najstarszy nieprzerwanie działający bank komercyjny w Polsce, obchodzi 135– lecie swojego istnienia. Z okazji jubileuszu firmy, na specjalne zaproszenie przyjedzie do Polski Charles Prince, Prezes i CEO Citigroup – czołowej instytucji finansowej na świecie.

Podczas swojego pobytu w Polsce Charles Prince wygłosi w Belwederze wykład dot. kierunków rozwoju sektora finansowego na świecie, spotka się z Klientami Banku, pracownikami oraz przedstawicielami największych, polskich instytucji i przedsiębiorstw. Wieczorem weźmie udział w uroczystej Gali Jubileuszowej w Filharmonii Narodowej – instytucji, która od początku związana jest z Bankiem Handlowym (jednym z fundatorów Filharmonii był syn założyciela Banku – Leopold Julian Kronenberg. Uroczystość jubileuszową w Filharmonii uświetni występ Rafała Blechacza – laureata XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego oraz koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Prof. Antoniego Wita.

– 135– lecie Banku Handlowego to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Obecność Charlesa Prince’a potwierdza istotną rolę, jaką w Citigroup odgrywa nasz Bank i jego aktywność na rynku polskim. Dzisiaj Bank Handlowy działający pod marką Citibank Handlowy łączy najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów. Klientom oferujemy korzyści globalnej instytucji finansowej oraz rozwiązania dopasowane do potrzeb firm działających na Polskim rynku – mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA

Citibank Handlowy jest liderem bankowości dla przedsiębiorstw. Klientom instytucjonalnym bank oferuje produkty i usługi finansowe w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, finansowania handlu i obsługi transakcji handlowych oraz finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

– Jesteśmy największym wydawcą kart Visa Business Gold w Polsce i jednym z największych organizatorów emisji papierów dłużnych na polskim rynku. Dom Maklerski Banku Handlowego ma dominujący udział w rynku usług maklerskich, a karty przedpłacone oferowane przez Bank są jednym z najbardziej innowacyjnych produktów na rynku – dodaje Sławomir S. Sikora.

Pełną swobodę w zarządzaniu własnym portfelem Bank zapewnia także swoim indywidualnym Klientom. Prawie 30% posiadaczy kart kredytowych w Polsce to Klienci Citibank Handlowy. Od chwili wprowadzenia pierwszej karty kredytowej w 1997 roku Bank pozostaje rynkowym liderem nie tylko pod względem liczby wydanych kart, ale także ich innowacyjności. W marcu 2005 Bank, jako jeden z pierwszych, uruchomił sprzedaż funduszy zagranicznych – otwartych funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu.

– Cieszy nas wiodąca pozycja banku w zakresie usług private banking & wealh management – Bank Handlowy to instytucja, która może poszczycić się największą liczbą rachunków prowadzonych dla najbardziej wymagających Klientów. Już dziś CitiGold Wealth Management jest światowym wzorcem elitarnych usług bankowych – mówi Sławomir S. Sikora.

Aktywność Banku na rynku polskim koncentruje się nie tylko na celach biznesowych; Citibank Handlowy to także instytucja o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga konsekwentnie wspiera prace na rzecz dobra publicznego, szczególnie w zakresie edukacji ekonomicznej, kultury i sztuki oraz inicjatyw lokalnych.

– Tworzymy nowoczesne programy edukacyjne, wspieramy naukę i rozwój przedsiębiorczości. Zainicjowany w tym roku wspólnie z NBP oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości program „Moje Finanse” przekazuje uczniom praktyczną wiedzę nt. zarządzania finansami osobistymi. Organizowany w tym roku, wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” sprzyja popularyzacji mikroprzedsiębiorczosci, stymuluje rozwój gospodarczy w dobie nadal wysokiego bezrobocia – mówi Iwona Jaworska, Rzecznik Prasowy Banku, Prezes Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

Bank Handlowy w Warszawie SA założony został w 1870 roku. Pierwszym prezesem Rady Banku był Józef hr. Zamoyski, po dwóch latach godność tę pełnił Leopold Kronenberg, faktyczny inicjator powstania Banku. Początki działalności Banku przypadły na okres wyraźnego ożywienia gospodarczego. Bank Handlowy w Warszawie szybko stał się największą instytucją finansową ziem polskich pod panowaniem rosyjskim, a zarazem – uwzględniając wszystkie trzy zabory – największym bankiem polskim niezależnym od kapitałów mocarstw rozbiorowych. Mimo, iż w okresie I wojny światowej Bank Handlowy w Warszawie SA doznał ogromnych strat, przed 1939 r. był on już największym prywatnym bankiem w Polsce i jedną z niewielu instytucji finansowych prowadzących transakcje na skalę całego kraju. Po 1945 r. Bank został głównym polskim korespondentem banków zagranicznych, a w 1963 r. oficjalnie uzyskał monopol na obsługę transakcji polskiego handlu zagranicznego. Tak duża skala operacji pozwoliła mu na zbudowanie największej sieci banków korespondentów, otwarcie oddziału w Londynie, zagranicznych przedstawicielstw w Nowym Jorku, Moskwie, Belgradzie, Rzymie i Berlinie oraz afiliacji w Wiedniu, Luksemburgu i Frankfurcie. W latach 1963-1989 Bank Handlowy stał się bankiem handlu zagranicznego i w jego gestii znalazła się poważna część operacji finansowych z zagranicą. Szczególnym okresem dla Banku był rok 1997. Po prawie 60 latach Bank Handlowy w Warszawie SA powrócił na warszawską giełdę jako jedyna, istniejąca nieprzerwanie polska spółka. Sukces prywatyzacji Banku dowiódł dużego zaufania do Banku i jego przyszłości. W grupie inwestorów stabilnych znalazły się renomowane instytucje finansowe: JP Morgan, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, Zurich Insurance – wiodąca szwajcarska instytucja ubezpieczeniowa – oraz Swedbank, czołowy bank detaliczny Szwecji.

11 w października 2000 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na przeprowadzenie fuzji Citibank (Poland SA z Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Fuzja obu instytucji nastąpiła w marcu 2001 roku, natomiast w listopadzie 2002 r. Bank Handlowy w Warszawie SA wprowadził nowe logo: Citibank Handlowy – wspólny znak dla bankowości komercyjnej i detalicznej. Bank Handlowy w Warszawie SA pozostał statutową nazwą spółki.

autor: Bank Handlowy

Szybkie pożyczki przez internet bez bik

Sprawdź katalog: Finanse domowe Pożyczki

  • Share/Bookmark

Tags: , , ,

Leave a Reply